Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chung tay chống Covid-19 tại CH Trung Phi