Chiến sự Libya: Kịch bản thất bại của tướng Haftar và nguy cơ tạo thành thế 'lưỡng cực'