Chiến sự Libya: Tripoli lâm thế ngàn ngân treo sợi tóc