Chiến thắng ung thư máu, cô gái trẻ vẫn quyết 'không rời' khu điều trị hóa chất