Chính phủ chi hơn 213.000 tỷ đồng trả nợ

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã chi 213.142 tỷ đồng trả nợ trong và ngoài nước.

Đó là một trong những nội dụng được Bộ Tài chính thông báo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8/2019. Theo Bộ Tài chính nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ cơ bản được thanh toán kịp thời, không xảy ra tình trạng chậm trả nợ.

Tính đến cuối tháng 8, tổng số thu NSNN ước đạt 997.600 tỷ đồng, tương đương 70,7% dự toán cả năm. So với cùng kỳ năm 2018, số thu NSNN này cũng đã tăng 12,4%.

Ước tính cả nước có 55/63 tỉnh, thành phố thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 65%) và 59 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, số thu từ dầu thô 8 tháng qua cũng đã đạt 38.780 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Về chi NSNN, tổng số chi 8 tháng qua là 901.350 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8%. Như vậy, sau khi cân đối thu - chi, NSNN đạt mức thặng dư 96.250 tỷ đồng sau 8 tháng.

Bộ Tài chính cho biết, qua đó, phát hiện khoảng 8,1 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

'Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Tổng số đã phát hành được 152 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là13,48 năm, lãi suất bình quân là 4,89%/năm', báo cáo của Bộ Tài chính cho hay.

Theo Ngọc Vân/Đất Việt

Tags: Trong 8  |  Chính phủ  |  Bộ Tài chính  |  thanh toán  |  Hiệp định  |  dự toán  |  tổng số  |  kịp thời  |  bình quân  |  thủ tục