Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Chính phủ đề nghị giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

 Số lượng Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện, Phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh còn ý kiến khác nhau.

Chiều 24-5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày trước Quốc hội Dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đây là một trong những dự luật quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết Chính phủ thống nhất đề nghị HĐND cấp tỉnh và huyện chỉ có một Phó Chủ tịch.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay: Trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung còn có ý kiến khác nhau về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh.

Đối với số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm còn một Phó Chủ tịch ở tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Loại ý kiến thứ hai là giữ nguyên số lượng hai Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện như Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

“Chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Đối với số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm xuống còn một Phó Trưởng ban. Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh như Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành (số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh không quá hai Phó Trưởng ban).

“Chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói, việc Chính phủ chưa đánh giá tác động của việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện còn một, nên cần xem xét thêm.

Báo cáo thẩm tra dự luật này, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng: Quy định HĐND cấp tỉnh, huyện có hai Phó Chủ tịch là nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động của HĐND và không làm tăng biên chế vì thực chất một biên chế được nâng từ chức danh “Ủy viên Thường trực” của HĐND lên Phó Chủ tịch.

“Đây là những vấn đề đã được báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Chính trị (khóa XI) trước khi Quốc hội biểu quyết đưa vào Luật hiện hành”, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc định nói.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần có đánh giá tác động thật kỹ vì đổi mới phải đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên chế.

“Việc đánh giá tác động cần làm rõ nếu giảm số lượng các chức danh này thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao nhiêu biên chế và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ sắp xếp, bố trí thế nào cho phù hợp; đồng thời, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tăng lên hay giảm đi”, cơ quan thẩm tra yêu cầu.

Theo CHÂN LUẬN/Pháp luật TPHCM Link Gốc:           Copy Link
https://plo.vn/thoi-su/chinh-phu-de-nghi-giam-con-1-pho-chu-tich-hdnd-cap-tinh-huyen-835771.html