Chính quyền đô thị phải phục vụ dân tốt hơn

Ngày 22-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội (gọi tắt là đề án).

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trình bày sự cần thiết, căn cứ và cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng đề án; thực trạng tổ chức chính quyền TP; định hướng và nội dung thí điểm quản lý theo mô hình mới với mục tiêu nâng cao tính tự chủ cho chính quyền TP trong các quyết định quản lý và phát triển đô thị bằng việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. Đồng thời, thiết kế, xây dựng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trong khu vực các quận tinh gọn và quản lý phù hợp, bảo đảm việc quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả cao, giảm bớt các tầng nấc trung gian.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhìn nhận đề án được xây dựng công phu, bài bản và khoa học, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, đề xuất nhiều nội dung thí điểm. Tuy nhiên, về nguyên tắc, đề án cần bám sát các đường lối chủ trương của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 18 của trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho Hà Nội Ảnh: Quang Hiếu

Ngoài ra, phải bảo đảm nguyên tắc hiến định, không thí điểm những nội dung trái với Hiến pháp. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp chính quyền, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, kể cả qua hình thức trực tiếp và đại diện. Thí điểm theo hướng tinh gọn có tính tập trung, thống nhất hoạt động thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả cao; có bước đi, lộ trình phù hợp, chắc chắn, bảo đảm hoạt động bình thường, ổn định của bộ máy; không tạo cú sốc; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn cho người dân. "Nói do dân, vì dân thì đề án này cũng là phục vụ nhân dân thuận lợi nhất, tốt nhất" - Thủ tướng bày tỏ và lưu ý đề án cần áp dụng đối với phạm vi 12 quận; các huyện thì vẫn thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Theo Thủ tướng, Hà Nội có diện tích rộng, quy mô, mật độ dân số lớn nên cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho Hà Nội để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sự linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc thường xuyên. "Cái gì Hà Nội làm tốt hơn thì nên phân cấp cho Hà Nội làm".

Bỏ ngay "quyền anh, quyền tôi"

Đối với các nội dung cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao từng bộ khẩn trương cùng Hà Nội xem xét trên nguyên tắc phải bỏ ngay quan điểm "quyền anh, quyền tôi", coi đây là việc chung, vì sự nghiệp chung của Hà Nội, ai làm hiệu quả hơn, bảo đảm công việc chạy nhanh hơn, tốt hơn mà vẫn làm tốt nhiệm vụ quản lý thì giao cho người đó.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các đại biểu dự họp, tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Theo Bảo Trân/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/thoi-su/chinh-quyen-do-thi-phai-phuc-vu-dan-tot-hon-20190122223024997.htm