Chính quyền ông Obama 'dội gáo nước lạnh' vào bà Clinton