Chính quyền yêu cầu dừng tháo dỡ nhà nguyên Cục trưởng C50