Chính thức bị luận tội lần 2, TT Trump có thể nói gì để bảo vệ mình?

Ngày 13/1, ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần.

Thứ năm, 14/01/2021 14:43

Thời sự

Tình cha 14:23

Tình cha

Thứ hai, 25/01/2021 | 19:24