Chính thức ra mắt Buriram, Xuân Trường mang áo số 21, lĩnh lương tốp đầu Thai League