Chính thức xin lỗi và gỡ bỏ hết bộ ảnh cưới 'thiếu vải' là những gì Sĩ Thanh 'đáp lại' sóng gió dư luận