Chịu chơi như Apple: Hợp tác với hẳn 1 quốc gia để thưởng tiền cho người dân chăm tập thể dục