Chờ Hà Giang phán quyết, Panorama 'biến hình' tắc kè hoa