Chó chờ trên bờ sau khi chủ rơi xuống ao chết đuối

Con chó trung thành đã kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh một cái ao sau khi chủ của nó bị trượt té và chết đuối tại đó.

Thời sự