Chờ định đoạt số phận, Mã Pì Lèng Panorama Hotel được mặc 'áo mới'