Chó hoang tinh ranh giả chết, đánh lừa cả đàn sư tử

Tận dụng thời cơ bầy sư tử lơ đãng, chó hoang đang nằm trên bất động bỗng đột ngột bật dậy và song phi bỏ chạy khỏi nanh vuốt kẻ thù.

Thứ năm, 06/08/2020 22:28

Thế giới động vật