Chờ iPhone 12 ra mắt, giá iPhone 11 giảm nhưng vẫn ế