Cho người khác mượn thẻ BHYT đi khám bệnh có thể bị phạt tới 5 triệu đồng

Đây là mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT trong khám chữa bệnh quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-11-2020).

Cụ thể, phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYt của người khác trong khám chữa bệnh theo 1 trong các mức phạt sau đây:

- Từ 1 - 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

- Từ 3 - 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Hiện hành, theo khoản 2 Điều 65 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi trên như sau:

'2. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng BHYT của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

b) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Như vậy từ ngày 15-11-2020, hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT đi khám bệnh có thể bị phạt tới 5 triệu đồng (so với mức tối đa 2 triệu đồng như hiện nay).

Theo A.Chi/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/cho-nguoi-khac-muon-the-bhyt-di-kham-benh-co-the-bi-phat-toi-5-trieu-dong-20201001072852216.htm

Tags: khám bệnh  |  hành vi  |  Vi phạm  |  thiệt hại  |  trường hợp  |  mức phạt  |  chữa bệnh  |  15 11 2020