Cho người khác sờ nắn ngực nơi công cộng, cô gái nhận đủ ‘gạch đá’

Nhiều người bày tỏ quan ngại về việc cô gái trẻ sẽ trở thành tấm gương xấu cho thế hệ trẻ.

Thế giới