Chó tấn công đàn sư tử và cái kết bất ngờ

Chú chó liên tục sủa vang và lao vào tấn công 3 con sư tử khi thấy chúng tiến lại gần để cướp thức ăn của mình.

Thời sự