Choáng trước cảnh bến xe vắng tanh, xe xuất bến có đúng 2 khách ngày sát Tết