Choáng với mẫu xứ Trung Thay 150 trang phục/ngày, tạo 2 tư thế/giây, 30 dáng trong 15 giây liên tiếp

Họ chỉ có một phút để thay quần áo giữa những lần chụp và khoảng 10 phút ăn trưa. Được biết: Nhiều người mẫu hàng đầu có thể kiếm khá nhiều tiền từ công việc này. Một số được cho là kiếm tới 1.500USD (hơn 30 triệu đồng) cho một ngày làm việc.

Thứ năm, 01/10/2020 11:00

Giải trí

Bạn trai song sinh - Tập 3 00:01:32

Bạn trai song sinh - Tập 3

Thứ tư, 28/10/2020 | 09:18
Bạn trai song sinh - Tập 2 17:45

Bạn trai song sinh - Tập 2

Thứ tư, 28/10/2020 | 09:05
Bạn trai song sinh - Tập 1 15:06

Bạn trai song sinh - Tập 1

Thứ tư, 28/10/2020 | 09:05