Chơi bóng rổ trên bàn làm việc công ty và cái kết

Đoán xem, số phận anh chàng này sẽ như thế nào?

Siêu hài