Chồng ca sĩ Trang Nhung thoát tội trong đại án VN Pharma