Chồng ơi, nếu em ngã thì sao...

Chồng là người mê xem bóng đá.

Trong lúc anh chồng chăm chú xem một trận bóng đá trên ti vi. Vợ anh đang đứng trên một cái thang quét vôi cho tường. Chị hỏi chồng:

- Anh ơi, nếu em ngã trên thang xuống, thì giờ nghỉ giải lao anh có thể đi gọi xe cấp cứu cho em được không?

- Tất nhiên là mọi việc chỉ được giải quyết trong thời gian nghỉ giữa hiệp thôi. À... mà em đang nói về việc gì???

- !!!

Theo Thủy Linh (St)/Giáo dục & Thời đại

Tags: bóng đá  |  giải quyết  |  xe cấp cứu  |  việc gì  |  giải lao  |  anh chồng  |  Trong lúc  |  thì giờ  |  quét vôi