Chống xâm hại tình dục trẻ em: 10 kỹ năng cần trang bị để bảo vệ bản thân khi đi thang máy một mình

Hãy giúp con em mình trang bị kỹ năng để tự bảo vệ mình.

Mẹo vặt