Chột nhảy vặn mình tung cước đá văng rắn đuôi chuông

Khi thấy thời cơ chín muồi, rắn đuôi chuông lao ra, đớp thẳng về phía chuột nhảy. Thế nhưng chuột nhảy nhanh hơn rắn đuôi chuông một bước, nó bật mạnh lên không trung, duỗi chân sau đá thẳng vào đầu rắn

Giải trí