Chú mèo kỳ lạ thích ngồi thiền nghe tụng kinh, ăn chay và không sát sinh

Một chú mèo được ví như là một 'phật tử' đích thực khi thích ngồi thiền, nghe tụng kinh, hoàn toàn không đụng tới thịt cá và không sát sinh.

Thời sự