Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn người dân, mời du khách quay lại thành phố