Chủ tịch Hà Nội nói về trách nhiệm trong vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải