Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng nói về đề xuất đánh thuế tài sản