00:00

Chủ tịch Tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng: Bộ Giáo dục khẳng định 'ông Nguyễn Văn Thắng đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn này'

TIN LIÊN QUAN