Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trực tiếp đối thoại 8 vụ việc

Đó là thông tin được ông Trịnh Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Ông Trịnh Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ND

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cho biết: Năm 2018, toàn ngành hoàn thành 1.050/1.178 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.289 tổ chức, 2.263 cá nhân. 

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 38,3 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 24,5 tỷ đồng, ban hành 1.067 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 8,1 tỷ đồng về lĩnh vực thuế, khai thác lâm sản, y tế, trật tự an toàn giao thông đường bộ...

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 510 tổ chức, 750 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến các sai phạm và đề xuất các kiến nghị về công tác quản lý về các nội dung được thanh tra.

Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp 3.856 lượt công dân với 3.010 người; trong đó: Tiếp thường xuyên 2.363 lượt với 1.791 người và tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.493 lượt với 1.219 người.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai (quản lý sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng do Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách về di dân tái định cư), chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác… 

Các ý kiến của công dân được giải thích, trả lời và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 125 vụ việc (khiếu nại 42, tố cáo 83), đã giải quyết được 114/125 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,2%; còn 11 vụ việc (khiếu nại 6, tố cáo 5) các cấp, các ngành có thẩm quyền đang tiếp tục giải quyết.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ND

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong năm vừa qua, qua rà soát, tại địa phương hiện có 10 vụ việc đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Các vụ việc trên UBND tỉnh đã xin ý kiến Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để ra thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chủ trì cùng các ngành, các cấp tổ chức đối thoại với người dân được 8 vụ việc và ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết theo quy định.

Còn 2 vụ việc, trong đó 1 vụ việc UBND tỉnh đã tổ chức họp với các ngành, các cấp của tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, theo kế hoạch để tổ chức đối thoại và ra thông báo chấm dứt; 1 vụ việc đã tổ chức họp và chỉ đạo các ngành, các cấp kiểm tra, rà soát để xin ý kiến bộ, ngành Trung ương thống nhất giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân.

“Công tác phòng, chống tham nhũng đã được tỉnh rất quan tâm và quyết liệt chỉ đạo thực hiện, qua đó đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ công chức và nhân dân dần được nâng lên; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, với triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”, ông Huấn nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác năm 2018, ông Huấn khẳng định: “Thanh tra tỉnh và toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch, đột xuất được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách pháp luật; kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra đảm bảo khách quan, chính xác và khả thi; tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Nội dung thanh tra được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và với mục đích phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật đồng thời giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công chức ngành Thanh tra tỉnh luôn thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra, chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Việc chấp hành các quy định của Luật Thanh tra của một số các đơn vị là đối tượng thanh tra chưa nghiêm, nhất là kiến nghị xử lý về nhân sự liên quan đến sai phạm.

Một số cuộc thanh tra ở cơ sở còn kéo dài, chậm ban hành kết luận. Việc tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả khi kết thúc đoàn thanh tra chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, chưa sâu sắc.

Một số đơn vị, cơ sở giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng thuộc thẩm quyền còn chậm; ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân hạn chế; chính sách, pháp luật có nhiều điểm còn bất cập, mâu thuẫn, gây khó khăn cho việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

Ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ trao Kỷ niệm Vì sự nghiệp thanh tra cho các cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ND

“Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra của tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đã được các cấp, các ngành phê duyệt và các nội dung phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; củng cố tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh”, lập thành tích cao nhất để chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, kỷ niệm 74 năm truyền thống ngành thanh tra Việt Nam, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, ông Đỗ Văn Toán, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang phát biểu bế mạc Hội nghị.

Theo Nam Dũng/Thanh Tra

Viettel khuyến mại đặc biệt: Khách hàng được Đọc báo, Xem video tẹt ga, MIỄN CƯỚC 3G/4G từ 12h-13h hàng ngày khi truy cập Netnews.vn. Chi tiết xem ngay TẠI ĐÂY để hưởng ưu đãi.

Tags: Tuyên Quang  |  Chủ tịch UBND tỉnh  |  Thanh tra  |  vụ việc  |  tổ chức  |  khiếu nại  |  kiểm tra  |  giải quyết  |  quy định  |  nhiệm vụ  |  thực hiện