00:00

Chủ tịch xã ở Quảng Bình nhiều ngày bơi trong nước lũ, cứu hơn 100 người

TIN LIÊN QUAN