Chú trọng các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Trong đó, chú trọng một số giải pháp cụ thể, như: Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp; đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường...

Trước đó, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng xã hội cùng hành động nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí trên toàn thế giới.

Theo Minh Phú/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/935405/chu-trong-cac-giai-phap-cai-thien-chat-luong-moi-truong-khong-khi