Chùa Phổ Minh

Trong suốt 1000 năm lịch sử hình thành và phát triển, chùa Phổ Minh cổ kính ở Nam Định là minh chứng khắc họa rõ nét về văn hóa tâm linh, kiến trúc cổ độc đáo từ thời Lý, Trần. Là hai triều đại hiển hách trong lịch sử dân tộc đến nay đang được phát huy và bảo tồn.

Thứ hai, 30/11/2020 22:25

Giải trí

Chữ Hán - Nôm 13:38

Chữ Hán - Nôm

Thứ sáu, 22/01/2021 | 22:23
Nhớ mãi một miền quê 25:09

Nhớ mãi một miền quê

Thứ hai, 18/01/2021 | 16:59
Hạnh phúc nhỏ của tôi 26:42

Hạnh phúc nhỏ của tôi

Thứ ba, 12/01/2021 | 06:04
Tình ca người lính 29:58

Tình ca người lính

Thứ hai, 11/01/2021 | 16:13