Đề xuất đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng

Chưa đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng

Trong 2 năm tới sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - tại diễn đàn 'Bất động sản năm 2018: Cơ hội từ chính sách' được tổ chức ngày 17/5.

Dự án Luật Thuế tài sản đang nằm trong chương trình nghiên cứu, chưa được đưa vào dự thảo luật do đó ít nhất 2 năm tới, Luật Thuế tài sản chưa được áp dụng.

Theo Trung tâm Tin tức VTV24/VTVNEWS

Tags: đánh thuế  |  Trong 2  |  luật thuế  |  chương trình nghiên cứu  |  dự thảo Luật  |  áp dụng  |  nhà trên 700 triệu  |  đánh thuế nhà ở  |  thuế tài sản