Chưa đủ bằng chứng khẳng định 2 hai anh em ruột tử vong vì lây vi khuẩn Whitmore cho nhau