Chưa kịp đánh ghen, người vợ 'đen đủi' đã bị tình địch cho một trận tơi bời

Do không có phòng bị mà người vợ đã bị nhân tình của chồng đánh trả ác liệt trong khi chưa kịp 'hỏi tội' cô ta.

Pháp luật