Chưa ra mắt, tiền số Libra của Facebook đã nhăm nhe có đối thủ lớn