Chui vào máy giặt để làm phi hành gia, bé trai 3 tuổi bị mắc kẹt

Mơ ước trở thành nhà du hành vũ trụ, một bé trai ba tuổi đã chui vào máy giặt để bắt chước các phi hành gia vào không gian bằng tàu con thoi.

Thời sự