Chùm ảnh: Khẩn trương xây dựng BV Dã chiến quy mô 700 giường ở Đà Nẵng