Chùm ảnh: Ninh Bình nhiều nơi nước ngập quá 2m, đường vào khu du lịch Bái Đính bị cô lập