Chùm ảnh: Vật chứng quan trọng vụ nữ sinh bị giết ở Điện Biên