Chung kết Tank Biathlon 2019 tại Nga: Việt Nam xuất sắc đứng vị trí cao