Chứng khoán sáng 18/5: Dòng tiền vẫn dửng dưng trừ thương vụ VHM