Chúng ta nên làm gì khi gặp vấn đề về sức khỏe trong mùa dịch?