'Chúng ta xây chính sách trên mặt bằng gồ ghề, khúc khuỷu'