Chương Tử Di bừng sáng lấn án dàn mỹ nhân trên thảm đỏ Cannes

Giải trí